Blog Martin Ackermans

Handelaar in tweedehands Lundia boekenkasten – Amsterdam Zoetermeer Apeldoorn

Do You Like In The Air?

Do You Like On The Ground?

Twee jaar na de Business Bootcamp

Zijn doel is om 1 miljoen vrije, hardwerkende en ambitieuze jongens en meiden in ZZP- en MKB-Nederland op te leiden tot succesvolle ondernemers c.q. miljonairs. Via de Business Bootcamp heb ik twee jaar geleden kennis mogen maken met het praktische gedachtegoed van Nisandeh Neta van Open Circles. De grootste kracht van deze (financieel) succesvolle multi-miljonair, ondernemer, inspirator, trainer en coach, ligt in het verkopen van een droom. Een kruising van een motivational Obama-speech en praktische ondernemers-do’s en -don’ts, en dan aangepast aan de leerstijl van de Nuchtere Nederlander. Wat dat betreft valt er altijd iets van hem te leren. Bijvoorbeeld: hoe verkoop je je jouw klanten niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben? Als je alle stappen die hij predikt 100% uitvoert, is succes gegarandeerd. Kan niet anders. Punt uit. Maar, wacht even, er is nu toch een Grote Economische Crisis? Tuurlijk, als jij daar in gelooft. Ja maar, er bestaat toch zoiets als “De Realiteit” waar je niet omheen kan als ondernemer? Tuurlijk, als jij daar in gelooft. En hoe kan het dan zijn dat er anno 2012 nog steeds succesvolle start-ups zijn? Misschien omdat die starters erin geloven…?!

Enfin, u vraagt zich wellicht af hoe dat dan nu staat met mijn ondernemersgeloof en ondernemerssucces? Laat ik het zo zeggen: twee jaar na dato merk ik dat mijn praktijk weerbarstiger is dan zijn theorie. Ligt dat aan mij? Uhh… [no comment].

Hij heeft me laten nadenken over wat de essentie van een bedrijf is. Hoe je waarde creëert voor de klant. Alleen, nadenken is nog niet genoeg. Enige actie wil ook wel helpen. Maar goed, ik heb gelukkig dan ook nog een ondernemersleven voor me liggen…

Posted in Column | Leave a comment

Meer vraag naar tweedehands door schaarste en financiële crisis

De financiële crisis lijkt inmiddels ook bij niet-beleggende particulieren van invloed te zijn op hun uitgavenpatroon voor duurzame consumptiegoederen. Althans, dat is mijn indruk als oprichter van TweedehandsLundia.nl. Steeds meer particulieren weten de weg te vinden naar de Tweedehands Lundia magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer en Apeldoorn, zo blijkt. Als belangrijkste redenen worden het prijsvoordeel, de kortingen en het duurzaam hergebruik genoemd.  Daarnaast, en dat is echt iets van de laatste weken, wordt de directe beschikbaarheid van de kasten genoemd. Studenten, die bovendien 10% extra korting krijgen, weten zo vlak voor het nieuwe collegejaar steeds vaker de duurzame weg te vinden. “En dan bieden we nog niet eens een ontbijtje voor een euro aan”.

Meer vraag naar tweedehands door schaarste en financiële crisis

Meer vraag naar tweedehands

TweedehandsLundia.nl biedt een overvloed aan direct uit voorraad leverbare Lundia aan middels drie magazijnen met 600 m2 aan kasten en -onderdelen.  Door de te verwachten toename van de levertijd van nieuw Lundia, als gevolg van de verplaatsing van de productie van Varsseveld naar Polen en Bulgarije, zal de schaarste verder toenemen. Samen met de financiële crisis maakt dit het voor consumenten makkelijker om naar een tweedehands Lundia boekenkast over te stappen.

Hopelijk checkt niet iedereen z’n LinkedIn-privacy-instellingen…

LinkedIn linkt je profiel aan reclameGratis je eigen LinkedIn-profiel… hoe lang zal dat businessmodel nog kunnen blijven bestaan? Het is niet ondenkbaar dat LinkedIn in 2012 een jaarlijkse bijdrage tot €50(?) zal gaan vragen voor de vermelding van je profiel. In de tussentijd zullen er allerlei andere pogingen worden gedaan om op een indirecte manier aan je profiel te kunnen verdienen. Eén van die manieren is het koppelen van je profiel en aanbevelingen van andere personen of organisaties aan soortgelijke advertenties. Ook als je een bedrijf volgt of commentaar op een product levert, kan dit aan een advertentie worden gekoppeld… en het merkwaardige is dat je zelf niet op de hoogte hoeft te zijn van deze schending van je privacy. Surprise surprise… Maar ja, voor niets gaat de zon op en zolang niet al teveel LinkedIn-gebruikers via het menu “Settings” ->”Account” -> “Manage Social Advertising” de optie uitvinken, zal het gebruik van LinkedIn nog lang ‘gratis’ (maar tegen welke andere prijs?) kunnen blijven bestaan…

Zo, ik ga nu maar weer eens op weg naar een klant om een mooie ‘nieuwe’ tweedehands Lundia stellingkast te installeren… uiteraard geheel ‘gratis’ ;-)

Verkoop totale goudreserve DNB noodzakelijk; gebrek aan risicomanagement bij overheid

Goudstaven in niet-flexibele stellingkastenDe totale goudreserve onmiddellijk verkopen! Dat beweren twee vooraanstaande economen. Eind 2007 bedroeg de balanswaarde van goud 11,4 miljard euro. Omdat de betekenis van het goud in het internationale betalingsverkeer minder belangrijk is geworden, verkoopt De Nederlandsche Bank (DNB), net als veel andere centrale banken, een deel van haar goud.

Echter, al in 1997 verklaarden Casper van Ewijk en Bert Scholtens, beiden destijds verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, in een artikel in het vakblad Openbare Uitgaven (en een interview in de Volkskrant) dat DNB de resterende goudvoorraad moest verkopen. De reden die het duo destijds aangaf – de Nederlandse staat lijdt op deze manier structureel verlies op de middelen die zij aan DNB ter beschikking stelt – is anno 2011 nog steeds valide.

Heeft de Nederlandse staat en/of DNB dan in de afgelopen 14 jaar dan niets geleerd? Het duo kon waarschijnlijk destijds nog niet bevroeden wat de chaos op de internationale financiële markten zou betekenen voor de Nederlandse staatsschuld. Aan het eind van dit jaar drukt er op iedere Nederlander weer 1.441 euro extra schuld. Eind 2011 drukt er op iedere Nederlander een schuld van 24.381 euro (exclusief de steunbetalingen aan Griekenland)

Nieuw argument anno 2011

Centraal Planbureau (CPB)Casper van Ewijk, inmiddels hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en onderdirecteur van het CPB, geeft desgevraagd naast de bestaande argumenten uit 1997 nog een nieuw argument om juist nu te verkopen: “Onze stelling is en was dat DNB geen rol heeft als belegger van nationale reserves. Nu goud zijn monetair rol heeft verloren ligt verkoop voor de hand. Of je speculatiewinst kunt boeken met timing van verkoop van goud is een andere vraag. Een goed opgeleide econoom zal uitleggen dat je nimmer de markt kunt verslaan.” Van Ewijk komt bovendien met een nieuw, interessant argument: “Niet de winst maar hoogstens het risicoprofiel is belangrijk. Voorzover goud in prijs stijgt als de overheden onder druk staan kan het aanhouden van goud een zekere hedge vormen. Maar in Nederland is het denken over risicomanagement bij de overheid nog praktisch onontwikkeld.” Dit zou betekenen dat DNB een actievere en flexibelere rol zou kunnen innemen in de aan- en verkoop van goud. De expertise over risicomanagement die bij internationale commerciële financiële instellingen al gemeengoed is, zou ook bij de overheid kunnen worden toegepast. De verwachting is dat dat nog vele jaren zal duren.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)Volgens professor Bert Scholtens, inmiddels hoogleraar Financiering aan de Rijksuniversiteit Groningen, is er anno 2011 nog steeds geen enkele goede reden te bedenken waarom  in deze tijden van de oplopende staatsschuld nog zulke gigantisch grote hoeveelheden goud in de kluizen van DNB wordt aangehouden: “Er is mijns inziens geen directe relatie tussen het vertrouwen in de werking van DNB en de goudreserve.  Het goud heeft geen monetaire functie meer in het internationale financiële systeem en er is daarom geen noodzaak om het aan te houden.” Over de mogelijkheid om het goud juist nu tegen recordprijzen tegen hoge winsten te kunnen verkopen: “Op de wereldprijs heeft Nederland weinig invloed, maar op welk moment verkocht moet worden is vooral een operationele kwestie.”

Scholtens verklaart “14 jaar na dato zijn de argumenten uit het artikel met Van Ewijk zijn nog steeds valide en niet weerlegd.” Wie weet wat de komende 14 jaar ons gaat brengen; is er dan sprake van een ontwikkeld risicomanagement bij de overheid en zullen er in 2025 nog goudstaven in de niet-flexibele stellingkasten in de kluizen van DNB liggen?

De Nederlandsche Bank (DNB)Tenslotte de Oplettende Lezersvraag: Wat is de reden dat men spreekt van ‘de Nederlandse Staat’ en De Nederlandsche Bank’? Originele commentaren worden passend beloond met een uitbreiding van uw bestaande Lundia kast en/of onderdelen uit het houten Tweedehands Lundia-assortiment (van flexibele boekenkasten, archiefkasten tot kledingkasten of magazijnstellingen) vanuit de TweedehandsLundia-magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer of Apeldoorn.

TweedehandsLundia.nl blijft wèl

Lundia boekenkasten stellingkasten garderobekastenSinds vanochtend word ik gebeld over het gerucht dat de productie van (nieuwe) Lundia-onderdelen in Nederland binnen 2 maanden zal worden gestopt.  Ik weet hier niets meer van dan nu al in de media al wordt gecommuniceerd. TweedehandsLundia.nl is namelijk onafhankelijk van Lundia B.V. Voor de beschikbaarheid van tweedehands Lundia in de magazijnen in Amsterdam, Zoetermeer en Apeldoorn zijn wij niet afhankelijk van wat Lundia B.V. produceert, maar wat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid aan ons ter inruil aanbiedt.

PvdA: Postcodeloterij verdient straf | Vragen aan ministers EZ en Justitie

Martijn van Dam, Tweede Kamerlid en media-woordvoerder voor de PvdA, heeft vanochtend vragen ingediend bij minister Verhagen (EZ) en minister Opstelten (Justitie) naar aanleiding van de publicaties op de blog van Martin Ackermans en de Volkskrant over de lakse houding van de Postcodeloterij ten aanzien van het bewust dagenlang willens en wetens onbeschermd online plaatsen van privacy-gevoelige informatie.

Van Dam stelt: “De Postcodeloterij overtreedt daarmee de voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld artikel 13, dat de verwerker van persoonsgegevens verplicht deze te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. De wet kent echter nauwelijks sanctiemogelijkheden. Het College Bescherming Persoonsgegevens kan de dader dwingen de overtreding te beëindigen op straffe van een dwangsom. Maar als de overtreder de overtreding beëindigt staat op de meeste overtredingen geen enkele straf. Dat vind ik niet meer van deze tijd. Bescherming van privacy hoort zwaarder te wegen en wie moedwillig persoonsgegevens op straat gooit, verdient straf.”

Bits of Freedom voegt Postcodeloterij toe aan Zwartboek Datalekken en dient wetsvoorstel in; Politiek nu aan zet

Naar aanleiding van de publicaties op de blog van Martin Ackermans en de Volkskrant over het datalek van de Postcodeloterij, heeft privacybeschermer Bits of Freedom vandaag de Nationale Postcodeloterij toegevoegd aan het Zwartboek Datalekken en tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken meteen te melden.

Volkskrant bevestigt Lek Site Postcodeloterij

Vanochtend heeft de Volkskrant bevestigd dat de site www.Gelukscode.nl van de Postcodeloterij “zo lek is als een mandje”. Volgens Martijn van Klaveren, woordvoerder van de Postcodeloterij zou het lek afgelopen vrijdag zijn gedicht, maar zondagmiddag bleken de gegevens nog steeds beschikbaar. Volgens privacybeschermer Bits of Freedom zijn dit soort lekken aan de orde van de dag.